Home2023-10-16T14:07:23+02:00

Welkom bij SPIN Ondernemerscoach

U bent als ondernemer dagelijks bezig met het draaiende houden van uw ‘business’. Door goed naar uw klanten te luisteren, speelt u in op hun wensen en creëert u nieuwe kansen en mogelijkheden als basis voor verdere groei. U kijkt vooruit en wilt verder. U staat daarbij voor beslissingen met gevolgen voor de financiële positie op korte en langere termijn. En u kunt goed een sparringpartner gebruiken die meedenkt. Die met een realistische èn kritische blik kijkt naar plannen en planningen. Een professional die cijfers leest en analyseert, die doelen aanscherpt en meetbaar maakt. Kortom, een coach die helpt uw ambities om te zetten in daden en resultaten. SPIN is die coach. Op basis van actuele financiële gegevens en realistische plannen helpen we u koers te houden. Omdat we weten dat succesvol ondernemen meer is dan het op orde hebben van de cijfers.

We bieden drie pakketten: START – PLUS – TOP. Kies het pakket dat het beste bij u past.
Voor een jaar tegen een vaste prijs. Tussentijds wisselen, dat kan. En stoppen ook.

EEN PASSEND PAKKET
VOOR ELKE ONDERNEMER

We hebben onze werkzaamheden samengevoegd in complete pakketten.

Samen met de ondernemer maken we een plan. Een plan als basis voor strategie en acties van de ondernemer. Met behulp van een up-to-date en betrouwbare administratie ontvangt u overzichtelijke kwartaalrapportages in een dashboard. Tijdens sparring momenten gaan wij samen met u aan de slag met uw onderneming. Dus niet alleen maar een gesprek maar de vinger aan de pols!

Samen met u borduren we voort op pakket Start. Het ondernemersplan wordt aangevuld met strategie en acties die gemonitord worden tijdens een aantal extra sparring momenten. Deze extra contactmomenten maken het mogelijk om dieper op zaken in te gaan en zijn zeer waardevol voor de mkb ondernemer. Samen met de coach, de tussentijdse cijfers en het plan tot concrete acties komen!

Met het Top pakket zit de ondernemerscoach maandelijks met de ondernemer aan tafel. We beginnen met een gedegen strategische analyse waaruit een uitgebreid plan wordt opgesteld. Vervolgens wordt aan de hand van maandcijfers gemonitord en bijgestuurd in de strategie en acties. Dit pakket kan worden ingezet bij verandertrajecten maar ook om ondernemers.

Bent u geïnteresseerd?
Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

ALTIJD ACTUELE INFORMATIE

We hebben onze werkzaamheden samengevoegd in complete pakketten.
Samen met u kiezen we het pakket dat het best bij u en uw onderneming past.

Een plan hebben, is mooi en noodzakelijk. In de ogen van de ondernemerscoach vergroten alleen plannen die concreet, realistisch en haalbaar zijn, de kans op succes. Om snel de belangrijkste informatie te verzamelen gaat hij volgens een vast stramien te werk. Hij staat met u stil bij verleden, heden en toekomst van uw onderneming. En brengt alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar in een A4. Gekoppeld aan de actuele cijfers en prognoses en gepresenteerd in een praktisch dashboard wordt het mogelijk om – waar nodig – bij te sturen om uiteindelijk uw doelen te bereiken.

Bent u geinteresseerd in een A4-plan voor uw onderneming?
Neem contact op met Spin Ondernemerscoach.

PRAKTIJK & NIEUWS

Volg onze nieuwste inzichten en diepgaande analyse van bedrijven,
evenementen, financiële dienstverlening en zakelijke trends.

CONTACT

Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten.

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op:
Telefoon: 071 56 111 97 of mail: info@spinadministratie.nl

Ga naar de bovenkant