Belasting

Box 3: tarieven en vrijstellingen

In box 3 wordt de belasting berekend over je inkomen uit vermogen. De komende jaren gaan de berekening en de tarieven in box 3 veranderen.

Het kerstpakket en de belastingregels

Kerstpakketten zijn fiscaal aantrekkelijker als ze in de vrije ruimte vallen. Dit is het gedeelte waar je geen loonbelasting over betaalt. Valt het pakket buiten de vrije ruimte, dan betaal je loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Ga naar de bovenkant