Hoe kun je een goed jaarplan maken? - SPIN Ondernemerscoach Voorschoten

Tips voor de belastingaangifte van 2021

Inkomstenbelasting aangifte over 2021

Vanaf 1 maart 2022 kan elke Nederlander belastingaangifte doen over de inkomsten van 2021. Als ondernemer met of zonder personeel is dit een belangrijk moment. Waar moet je rekening mee houden? En waar moet je op letten in verband met corona?

Belastingaangifte 2021 en corona

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, heb je naast het privédeel ook te maken met het zakelijke deel van de aangifte inkomstenbelasting. Vanwege de coronacrisis is het mogelijk om bijzonder uitstel aan te vragen voor de inkomstenbelasting als je te maken hebt met betalingsproblemen. Uitstel is aan te vragen tot en met 31 maart 2022.

Urencriterium versoepeld

Ook al heb je misschien minder gewerkt dan normaal, het kan zijn dat je toch aan het urencriterium van 1225 uur kunt voldoen. Dat is een belangrijk quotum om in aanmerking te komen voor aftrekposten. Vanwege de crisis mag je voor de periode tussen 1 januari en 31 juli 2021 24 uur per week rekenen, ook als je in werkelijkheid niet zoveel tijd aan je onderneming hebt kunnen besteden.

Tegemoetkomingen en uitkeringen

Ontving je in 2021 een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoef je hier geen belasting over te betalen, want de TVL is een onbelaste tegemoetkoming. Je moet de TVL wel verwerken in je aangifte 2021 onder de rubriek Vrijgestelde winstbestanddelen en Buitengewone baten en lasten.

Heb je in 2021 gebruikgemaakt van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)? Een Tozo-uitkering telt wel mee als inkomen waarover belasting betaald moet worden. De inkomensondersteuning die je hebt gekregen via de Tozo is meestal al ingevuld in de belastingaangifte.

Ook de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een belaste ondersteuningsregeling.

Hypotheekrente

Het kan zijn dat het privégedeelte van de aangifte ook beïnvloed is door de coronacrisis. Als je een betaalpauze voor de hypotheek hebt kunnen regelen, dan kun je alleen belasting aftrekken over het bedrag dat daadwerkelijk is betaald. Rente die je niet hebt betaald, kun je niet aftrekken. Controleer deze bedragen dus goed.

Controleer vooraf ingevulde aangifte

In het programma van de aangifte inkomstenbelasting zijn veel gegevens vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Vooral dit jaar moet je goed controleren of de ingevulde gegevens correct zijn. Controleer bijvoorbeeld of de juiste getallen van uitkeringen en tegemoetkomingen kloppen.

Let op aftrekposten

Sommige kortingen, zoals de MKB winstvrijstelling, worden automatisch verrekend in de aangifte inkomstenbelasting. Maar andere aftrekposten moet je als ondernemer zelf verwerken tijdens de belastingaangifte. Let goed op of je in aanmerking kunt komen op aftrekposten zoals:

  • Stakingsaftrek

Lees meer over alle aftrekposten voor ondernemers.

Negatief inkomen in 2021?

In dat geval verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de drie voorgaande jaren en kun je misschien geld terugkrijgen. Als er sprake is van negatief inkomen, dan is het goed om de aangifte zo snel mogelijk te doen. De Belastingdienst kan dan de aangifte eerder definitief vaststellen en het geld waar je recht op hebt, terugbetalen. Doe je voor 1 april aangifte? Dan hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of juist moet betalen.

Bron: MKB Servicedesk | Foto: pixable