Hoe kun je een goed jaarplan maken? - SPIN Ondernemerscoach Voorschoten

Maak werk van je jaarplan en bereik meer van je doelstellingen

Hoe kun je een goed jaarplan maken?

De meeste organisaties werken met een jaarplan. De realiteit is echter dat het jaarplan niet realistisch of niet concreet genoeg is, waardoor het al snel losgelaten wordt. Toch kan een jaarplan een nuttig hulpmiddel zijn om je doelstellingen te bereiken. Waarom zou je een jaarplanning maken? En hoe kun je een goed jaarplan maken?

Waarom een jaarplan maken?

Een duidelijk en realistisch doel helpt je ergens naartoe te werken. Met een doelgerichte aanpak bereik je vaak meer dan je had verwacht. Het jaarplan is een manier om vast te leggen wat de jaardoelen van je organisatie zijn en met welke concrete acties je die doelen denkt te bereiken. Je zult ook in het jaarplan opnemen welke resultaten je verwacht. Een belangrijke voorwaarde voor een goed jaarplan is dat het gefundeerd is op betrouwbare data. Een realistisch jaarplan kan je helpen als organisatie efficiënter naar je doelen toe te werken.

Bedrijfsdoelstellingen

Als het goed is, heb je er als bedrijf over nagedacht waar je over een aantal jaar wilt staan. Je hebt een marketingplan als deel van je ondernemingsplan. Je hebt een plan hoe je de komende jaren gaat groeien. Dit plan bevat doelen die je jezelf hebt gesteld om die groei mogelijk te maken. Het jaarplan moet onderdeel uitmaken van deze groeistrategie.

Elementen van een jaarplan

Het jaarplan is eigenlijk de uitwerking van je strategie voor het komende jaar. Hoe een jaarplan er precies uit moet zien, is afhankelijk van je organisatie. Maar bij het opstellen van je jaarplan kun je denken aan de volgende elementen:

Missie en visie

Een jaarplan maakt onderdeel uit van je bedrijfsdoelstelling. Daarom bevat een jaarplan meestal de missie en visie. Waar sta je voor als bedrijf? Waar wil je naartoe? Het antwoord op deze vragen vormt een kader voor de jaardoelstellingen. In het jaarplan werk je uit hoe iedereen en elke afdeling binnen de organisatie meewerkt aan het bereiken van dit doel.

Doelen en verwachte resultaten

Welke doelen ga je jezelf stellen om als bedrijf te groeien? Deze doelen stel je op basis van de missie en visie, de richting van je bedrijf. Het komende jaar moet een volgende stap zijn in de richting van het hoofddoel. Definieer doelen voor elke afdeling binnen de organisatie, zodat iedereen weet hoe hij kan bijdragen aan de jaardoelstelling.

Stel ook vast welke financiële resultaten je voor ogen hebt. Op basis van data uit het verleden en een analyse van de markt kun je een prognose maken. Hiervoor kun je eventueel software gebruiken. Natuurlijk zul je hierbij je KPI’s (Key Performance Indicators) duidelijk voor ogen moeten hebben.

Uitvoering

Wat ga je concreet doen om je doelen te bereiken? Heb je extra personeel nodig om het komend jaar te kunnen groeien? Je kunt je doelstellingen concreet maken door ze SMART te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden), zoals je dat ook doet bij het maken van een marketingplan. Het is dus belangrijk dat duidelijk is wie wat doet en wanneer.

Financiële begroting

Hoe ziet het financiële plaatje eruit voor het komende jaar? Hoeveel geld is er beschikbaar? Hoe zit het met budgetten? Met een financiële begroting kun je van tevoren vaststellen of je doelen realistisch zijn.

Planning

Maak een planning zodat iedereen weet wanneer dingen moeten gebeuren. Je kunt een globale planning maken voor het jaar en een flexibele planning per kwartaal en per maand. Stel de planning bij als dingen anders lopen dan verwacht, zodat deze altijd up-to-date en bruikbaar blijft.

Toelichting

Het mooist is als iedereen binnen de organisatie begrijpt hoe de aanpak in lijn is met de doelstellingen van het bedrijf. Als je werknemers snappen waarom ze iets doen, zal dat ze helpen concreter aan de slag te gaan.

Stuur op tijd bij

Een reden dat jaarplannen in de prullenbak belanden, is omdat ze op een gegeven moment niet meer aansluiten bij de realiteit van de dag. Er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor de planning niet meer realistisch is, of waardoor een bepaald omzetdoel onhaalbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, waardoor veel bedrijven hun doelstellingen ingrijpend moesten bijstellen. Stuur dus op tijd bij, zodat het jaarplan haalbaar en realistisch blijft.

Wanneer een jaarplanning maken?

Veel bedrijven wachten tot het laatste moment met hun jaarplanning. Maar het is verstandig om op tijd, aan het begin van het vierde kwartaal, te beginnen met de jaarplanning. Op die manier voorkom je dat de jaarplanning te weinig aandacht krijgt en daardoor onbruikbaar wordt.

Een goed jaarplan maken

Een goed jaarplan kan je helpen effectiever te werken en als organisatie dicht bij je strategie te blijven. Als je meerdere personen uit de organisatie betrekt bij het denkproces en het uitwerken van het jaarplan, is de kans groter dat het draagvlak zal hebben. Een goed jaarplan zal dan motiverend werken.

Bron: MKB Servicedesk | Foto: pixable