Minimumloon in één keer met 10 procent omhoog - Spin Ondernemenrscoach Voorschoten

Plannen over het minimumloon uitgelekt

Minimumloon in één keer met 10 procent omhoog

Hoewel het begrotingsakkoord pas op Prinsjesdag gepresenteerd wordt, zijn verschillende inhoudelijke details eruit inmiddels al uitgelekt. Een belangrijke: het minimumloon gaat volgend jaar in één klap met 10% omhoog.

Extra verhoging minimumloon

Elk jaar wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast. Maar die stijging is dit jaar vanwege de inflatie niet voldoende. Daarom werd in het coalitieakkoord in 2022 vastgelegd dat het minimumloon extra verhoogd zou worden. Het zou vanaf 2023 met in totaal 7,5% stijgen, in drie jaarlijkse stappen van 2,5%. Het wettelijke minimumloon bestaat sinds 1969 en heeft sindsdien nog nooit een extra verhoging gehad. De verhoging van in totaal 7,5% was dus al uniek, maar blijkt niet voldoende.

Werknemersbanen betaal tegen minimumloon per uur

Inflatie: meer stijging nodig

Om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden, is er een grotere stijging van het minimumloon nodig: als de gelekte details kloppen gaat vanaf 1 januari 2023 het minimumloon in één keer met 10% omhoog.

Uitkeringen

Naar verwachting heeft de verhoging van het minimumloon ook invloed op uitkeringen, bijvoorbeeld de AOW, Wajong en bijstandsuitkeringen. Het minimumloon is hier namelijk aan gekoppeld.

Overige lonen

Nu het minimumloon flink stijgt, zullen veel werkgevers ook gaan kijken naar de andere lonen, vooral van werknemers die niet veel meer verdienen dan het minimumloon. Zo niet, dan wordt de afstand tussen het minimumloon en de lonen daar vlak boven erg klein. Het verhogen van het minimumloon is bedoeld als lastenverlichting, en dat kunnen veel andere werknemers ook wel gebruiken.

Prinsjesdag

De definitieve plannen zal het kabinet pas met Prinsjesdag presenteren. Maar doorgaans blijken de details die uitlekken niet uit de lucht te vallen. Dus naar alle waarschijnlijkheid is de historische verhoging van het minimumloon met 10% vanaf 2023 een feit.

Bron: MKB Servicedesk | Foto: pixable