Als ondernemer heb je recht op meerdere aftrekposten voor de belasting. Die zorgen ervoor dat je minder belasting verschuldigd bent. Wanneer is de mkb-winstvrijstelling van toepassing? Hoe werdt die berekend in 2023 en wat kun je verwachten in 2024?

Automatisch verrekend voor ondernemers

MKB-winstvrijstelling: kijk hoeveel deze vrijstelling jou oplevert

Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling verlaagt het winstbedrag waar je belasting over betaalt. Het is een van de aftrekposten waar je als ondernemer altijd recht op hebt. Je hoeft hiervoor niet aan het urencriterium van 1225 uur te voldoen. In 2023 is de vrijstelling vastgesteld op 14% van de winst, net als voorgaande jaren.

De Belastingdienst past de vrijstelling automatisch toe bij de aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft deze dus niet aan te vragen. De aftrekpost is alleen van toepassing voor eenmanszaken, maatschappen en vof’s.

MKB Winstvrijstelling 2024 - Spin Ondernemerscoach Voorschoten

Mkb-winstvrijstelling 2024

In het Belastingplan 2024 staat dat de mkb-winstvrijstelling in 2024 daalt naar 13,31%. Door de daling krijg je minder belastingkorting en ga je belasting betalen over een groter deel van de winst. Deze aanpassing gaat in per 1 januari 2024.

Mkb-winstvrijstelling berekenen

Het winstbedrag waarover de vrijstelling wordt berekend, moet eerst verminderd zijn met de ondernemersaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Tijdens de aangifte inkomstenbelasting wordt dan nog eens 14% vrijgesteld van belasting.

Let op: Minder aftrek hoge inkomens

De overheid heeft bij hoge inkomens een maximum gesteld aan aftrekposten. In 2023 geldt bij een inkomen van meer van € 73.031 (tweede schijf) een maximaal aftrektarief van 36,93%. Dat is een afbouw ten opzichte van vorig jaar. In 2022 gold voor inkomens vanaf € 69.398 (tweede schijf) een maximaal aftrektarief van 40%. Dat betekent dus dat de mkb-winstvrijstelling in die gevallen onder de 14% komt. In 2021 gold nog een maximum van 43% aan aftrekposten bij inkomens vanaf € 69.507.

Rekenvoorbeeld

MKB-WINSTVRIJSTELLING 2023 Bedrag
Winst € 40.000
Zelfstandigenaftrek € 5.030
(€ 40.000 – € 5.030) € 34.970
Mkb-winstvrijstelling: 14% over € 33.690 € 4.895,80
Bedrag waar belasting over betaald moeten worden: € 30.074,20

Vrijstelling ook bij verlies van toepassing

De mkb-winstvrijstelling wordt ook berekend als de onderneming verlies draait. Omdat de vrijstelling het fiscale verlies verkleint, kun je minder verrekenen met andere jaren. Dan pakt dan de aftrekpost dus nadelig voor je uit.

Aftrekposten voor ondernemers

De mkb-winstvrijstelling maakt deel uit van een set aftrekposten die de Belasting hanteert als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De onderstaande aftrekposten dien je zelf aan te geven bij de belastingaangifte.

Ondernemersaftrek

Deze bestaat uit meerdere aftrekposten en is alleen van toepassing als je voldoet aan het urencriterium.

Investeringsaftrek

Om investeringen aantrekkelijk te maken heeft de overheid diverse aftrekposten in het leven geroepen. Het is daarmee voordelig om te investeren in (milieuvriendelijke) bedrijfsmiddelen.

Mkb-winstvrijstelling 2022

De mkb-vrijstelling was in 2022 en de jaren daarvoor ook 14%. In de periode voor 2012 waren de percentages lager en moest er ook voldaan worden aan het urencriterium. De verhoging naar 14% was het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013.

Bron: Belastingdienst

Bron: MKB Servicedesk | Foto: misign.nlLeestijd: 2 minuten

PRAKTIJK & NIEUWS

Alle artikelen

Meer informatie?

Ben u geïnteresseerd, wilt u meer informatie of heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel 071 56 111 97.